fråga är "cæso" som betyder "skära". I och med införandet av den nya kalendern omarbetades månaderna och Cæsar hedrades med att få en månad uppkallad efter sig

Läs mer…