gallsyra. 6 Footnotes edit External links edit. En ringmuskel vid öppningen till tunntarmen hindrar att gallan kommer ut vid andra tillfällen. Det kan göras som ett enskilt ingrepp före

Läs mer…