for years. LÄS MER HÄR, bLI inspirerad AV NYA katalogen. Som jag ser det måste Novak och hennes kollegor jobba efter ett slags schema: Ställa sig de grundläggande frågorna

Läs mer…