med barnen. Uppmärksamma olika sorters rörelseöverföring, som trampandet på cykeln som via kedjan leder till en rörelse. Se att det finns olika sorters sätt att öppna och stänga dörrar.

Läs mer…