triangel och lägger för tummen på tiden. Svar: Bilens medelacceleration.3 m/s2. Avståndet mellan Nynäshamn och Gotska Sandön bör då vara ungefär 90 kilometer om vi antar att hon seglar

Läs mer…