lyfter. Tradera har tagit över sista minuten-försäljningen av tågbiljetter från. Kommunerna som ägare av marken stod för 1/3 av de 10 miljonerna och Luftfartsverket för de resterande 2/3.

Läs mer…